Objawy i przebieg?

Pytania

1. Depresja to stan chorobowy, w którym występuje:

2. Chorobowo obniżony nastrój może przejawiać się:

3. Chorobowo obniżona aktywność może przejawiać się: